Lysrörständare

Visar alla 3 resultat

Lysrörständare används vanligtvis för tända ljuskällor i armaturer med T8-ljuskällor. Man skiljer på vanliga tändare och på säkerhetsmodellen, säkerhetsmodellen reagerar blixtsnabbt på första blinkningen i ljuskällan och bryter strömmen omedelbart. Blinkande ljuskällor innebär en brandrisk, i många miljöer är det till och med föreskrivet att lysrörständare av säkerhetsmodell skall användas. Efter att man bytt ljuskälla är det bara att återställa tändaren genom att trycka in knappen.
Tändare av traditionell modell delas in mellan singel och seriekopplade, singelmodellen är överlägset vanligast och innebär att man har en tändare per ljuskälla. Tändare av traditionell modell bör bytas minst var annan gång man byter ljuskällor för att säkerställa att man har en väl fungerande belysningsanläggning.