Lysrörsspray

1 produkt

Lysrörsspray får kärvande ljuskällor och andra detaljer att lossna på sekunden. Sprayen kan även med fördel användas i preventivt syfte för att undvik att problemet återuppstår. Sprayen vi valt att sälja är originalet till alla andra sprayer som finns på marknaden.
Vår produkt är inte brandfarlig eller elektriskt ledande, burkens drivgas är inte heller brandfarlig vilket gör det möjligt att byta ljuskällor utan att släcka ner anläggningen.

Lysrörsspray – Originalet! – Ej brandfarligt!

Varning! På marknaden finns sprayer som säljs som lysrörslossare men innehåller elektriskt ledande vätska och brandfarlig drivgas. Vi vill varna för att använda dessa produkter då det kan vara livsfarligt att spraya om belysningsanläggningen är strömsatt.