Germicidal UV-C - Desinfektion & Sterilisering

Visar alla 9 resultat

Germicidal UV-C – Desinfektion & Sterilisering – UV-ljus har sedan länge används för sterilisering och desinfektion av ytor, vatten och luft. Företrädesvis används den del av UV-ljuset som befinner sig i det spektrum som betecknas UV-C. UV-C ljuset i våra ljuskällor har en våglängd på 253,7nm vilket anses som optimalt för inaktivering av bakterier, virus och andra parasiter i luft, vatten och på ytor.
UV-C teknologi har används kommersiellt och inom vården i 80 år för desinfektion och sterilisering. Ljusets korta våglängd förstör mikroorganismernas DNA och RNA vilket förhindrar replikering och på ett effektivt sätt inaktiverar dom.
En UV-C ljuskälla ska endast användas i armaturer och applikationer avsedda för den typen av ljuskällor.
Annan användning kan ge skador på ögon och hud.

Germicidal UV-C – Desinfektion & Sterilisering – Vattenrening med UV-ljus

Vid användande av UV-C ljuskällor vid beredning av dricksvatten finns det ett flertal parametrar att ta hänsyn till för att få avsedd önskad effekt.
Nedan finns ett utdrag och en länk till en publikation från Svenskt Vatten som genomlyser ämnet.

För- och nackdelar med UV*

UV-ljus är en välkänd och av många förespråkad desinfektionsmetod med övervägande fördelar. Trots detta är det viktigt att alltid ha i åtanke att UV inte alltid är problemfritt och att det även finns ett antal nackdelar.

Fördelar

 • UV-desinfektion (med tillräcklig dos) ger en effektiv inaktivering av bakterier, parasiter och de flesta virus
 • UV ger normalt inga allvarliga förändringar i vattenkvalitet eller bildning av desinfektionsbiprodukter
 • UV-desinfektion har relativt låga investerings- och driftkostnader jämfört med andra processer (möjligen med undantag av klorering)
 • En UV-anläggning är relativt okomplicerad att driva och kräver i princip endast mätning av två parametrar (intensitet och flöde)
 • En UV-anläggning är relativt kompakt och kan ofta enkelt byggas in i en befintlig anläggning
 • Driften av anläggningen kräver inga insatskemikalier, i vissa fall med undantag för små mängder tvättlösning

Nackdelar

 • UV ger ingen resteffekt i ledningsnätet vilket i vissa fall leder till att UV bör kombineras med klor eller kloramin
 • Eftersom det inte är möjligt att mäta UV-dos direkt får man förlita sig till indirekta mätningar som intensitet, flöde och ev. UV-absorbans
 • Om man har ett vatten som ger problem med beläggningar på kvartsglas och sensorfönster kan driften bli relativt arbetskrävande
 • UV-lampor innehåller kvicksilver och kan därmed utgöra en arbetsmiljörisk om en lampa krossas och en risk för förorening av vattnet om även kvartsglaset skadas
 • Vid höga UV-doser och ett vatten med hög halt humus eller annat organiskt material finns risk för att UV-ljuset bryter ned ämnen så att lätt nedbrytbara och/eller i vissa fall luktande ämnen skapas
 • UV-anläggningen och dess elektronik kan vara relativt känslig för korta strömdippar och strömspikar vilka kan ge driftproblem resp. skador på elektroniken

* Utdrag ur Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk, publicerad 2009 av Svenskt Vatten.

Vad är UV-C ljus?
UV-A kallas det ultravioletta ljus som har en våglängd mellan 100-280nm. Solens UV-C strålar absorberas till största del av jordens atmosfär. På samma sätt stoppas UV-C strålning av exempelvis vanligt glas och plast, samtliga ljuskällor i vårt sortiment är därför tillverkade av kvartsglas.
Alla typer av UV-strålning är mer eller mindre skadliga vilket innebär att onödig exponering skall undvikas.

Dokument