Blacklight UV-A

Visar alla 12 resultat

Blacklight UV-A Stort sortiment av Sylvania Blacklight T5, T8, T12 och UV-lampor för att attrahera flygande insekter till insektsfällor.
Blacklight-lampor med en våglängd på 368 – 370nm har sin primära uppgift i insektsfällor men använd även i andra applikationer inom industrin exempelvis vid härdning av lim.
En UV-A ljuskälla ska endast användas i armaturer och applikationer avsedda för den typen av ljuskällor.
Annan användning kan ge skador på ögon och hud.

Vad är UV-A ljus?
UV-A kallas det ultravioletta ljus som har en våglängd mellan 315-400nm. UV-A är den strålning som innehåller minst energi när man ställer den i relation till UV-B och UV-C. Alla typer av UV-strålning är mer eller mindre cancerframkallande vilket innebär att onödig exponering bör undvikas.