Highbay - Höghöjdsarmaturer

Visar alla 24 resultat

Highbay – Höghöjdsarmaturer är en armaturtyp som från hög höjd kan belysa en större yta. En highbay-armatur är perfekt för att belysa exempelvis ridhus, lagerlokaler stormarknader och andra lokaler med hög takhöjd.
Snabb installation, lång livslängd- och högt ljusutbyte ger en kraftigt minskad kostnad för drift och underhåll samt en kort återbetalningstid på investeringen.
Sylvania Start Highbay tänder direkt även i mycket låga temperaturer, – 30 to +50ºC.
Fördelar med Highbay – Höghöjdsarmaturer är bland annat att det krävs ett relativt sett litet antal armaturer för att uppnå den önskade ljusmängden, det faktum att armaturen kan monteras på en hög höjd gör det möjligt att på ett mer fritt sätt disponera utrymmet i lokalen.

Sylvania Highbay-armaturer finns att få med spridningsvinklarna 60° och 90°. Styrutrustning för närvarostyrning- och kupor finns som extra tillbehör.