Garantivillkor

  • Du behöver inte registrera dig, fakturan / inköpsbeviset är allt du behöver
  • Ingen begränsning på antal användningstimmar per år
  • Traditionella armaturer: 2 års garanti