Vad betyder UGR?

Unified Glare Renderging, även kallat UGR, anger en produkts bländtal. Enligt EN-standard EN 12464-1 ska armaturers bländvärde anges enligt en UGR-skala, de flesta armaturer ligger mellan UGR13 och UGR28. Inom kommersiell belysning finns det regler som styr hur högt bländvärde en armatur får ha, exempelvis klassrum (UGR<19), väntrum (UGR<22) och korridorer (UGR<25). Detta gäller inte inom hemmamiljöer, där man i praktiken får ha hur höga bländvärden man vill.