Vad betyder IP-klass?

IP-klass (Ingress Protection rating) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl utrustningen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring (till exempel petskydd i kontakter). Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet är mot damm, inträngande objekt och beröring. Den andra beskriver hur bra skyddet är mot vatten. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.

Bilden visar de olika zonerna som IP-klass badrumåterfinns i svenska badrum. Det ger en tydlig fingervisning om vart man kan placera elektrisk utrustning och vilken IP-klass de behöver ha för att få monteras i respektive zon.