Vad är lux?

Lux är SI-enheten för belysningsstyrka. Lux-värdet anger hur mycket ljus som träffar en given yta. Lux är lumen per kvadratmeter, en lux är definierad som en lumen per kvadratmeter.

Hur många lux ska man ha?

Ljus är viktigt för välbefinnandet och för att kunna utföra ett arbete eller studera utan att bli trött, därför finns det rekommendationer på hur mycket ljus man ska ha i vissa typer av lokaler.

Vi har gjort en förenklad tabell som anger vilket antal lux man bör ha i olika lokaler, verksamheten i lokalen är det som ytterst avgör hur mycket ljus man ska ha och vilken typ av belysning som krävs.

Typ av lokal Antal lux
Kontor – Arbetsyta 500 lx
Kontor – Allmänljus 300 lx
Reception 200 lx
Konferensrum 500 lx
Korridor 200 lx
Väntrum 200 lx
Laboratorium 500 lx
Hiss 100 lx
Kassa i butik 500 lx
Restaurangkök 500 lx
Förskola, lekrum 300 lx
Klassrum 300 lx
Klassrum Bild 750 lx
Klassrum Slöjd 300 lx
Trapphus 150 lx
Gymnastiksal 300 lx
Parkeringshus 100 lx
Butik – Detaljhandel 500 lx
Stormarknader 800 lx
Lager 300 lx
Djurstallar 50 lx
Bibliotek Hyllor 200 lx
Bibliotek Läsrum 500 lx
Industri Allmän/grov 300 lx
Industri Finisharbeten/finmekanik 500 lx
Industri Avsyningsarbete 750 lx
Grafiskindustri / Tryckeri – Färgavsyning 1000 lx
Reklamproduktion – Färgavsyning 1000 lx