Vad är lumen?

Lumen (lm) är SI-enheten för ljusflöde och anger hur mycket ljus en armatur eller ljuskälla avger. I och med utfasningen av äldre typer av ljuskällor är det viktigt att känna till hur många lumen en produkt ger. Tidigare var det wattstyrkan man refererade till när man skulle avgöra vilken ljuskälla eller armatur man skulle välja, när man ska köpa en LED-produkt kan man inte titta på wattantalet för att avgöra hur många lumen man får, det lumentalet man får från en LED-produkt är direkt avhängigt av effektiviteten hos produkten. För att påvisa energieffektiviteten hos en belysningsprodukt använder man sig av uttrycket ljusutbyte som anger lumen per Watt. En belysningsarmaturs lumental ligger även till grund för en ljusberäkning där man vill veta hur många lux som träffar en given yta.

Tänk inte Watt! Tänk lumen!

Hur många lumen ger en äldre typ av glödlampa?

15W ≈ 125 lumen
25W ≈ 250 lumen
40W ≈ 470 lumen
60W ≈ 800 lumen
75W ≈ 1050 lumen

Andra läste också

Vad är lux?