Vad är en ljusberäkning?

En ljusberäkning görs för att säkerställa att man får den ljusmängd men behöver för att bedriva en viss typ av verksamhet i en lokal. Den ljusmängd som krävs för olika typer av verksamhet finns reglerad i EU-standard EN 12464-1. I europanormen anges hur många lux man ska ha för en viss typ av verksamhet, exempelvis allmänljus kontor 300 lux, skrivbord 500 lux. För att utföra en korrekt ljusberäkning och på det sättet säkerställa att man får rätt ljusmängd utan att man installerar för många armaturer måste man ta hänsyn till en lång rad faktorer som exempelvis takhöjd, färg på väggar, färg på golv, möblering och andra fasta föremål som kan hindra en effektiv ljusspridning. Sammanfattnings kan man säga att ljusberäkningen är en förutsättning för att säkerställa en bra arbetsmiljö utan att installera onödigt många armaturer och på det sättet säkerställa att man har en belysningsanläggning som inte drar mer energi än nödvändigt. Som verktyg finns ett antal beräkningsprogram till hjälp, vanligast är Dialux. När ljusberäkningen är klar vidtar nästa steg i belysningsplaneringen, ljussättning.

Vad är en ljussättning?

Ljussättningen har flera uppgifter dels rent belysningstekniska exempelvis tillse att man använder armaturer som är lämpliga för ändamålet (IP-klassning, IK-klassning, bländtal / UGR mm.) och dels en estetisk del där det kan handla om att skapa en intressant, säljande eller informativ ljussättning. Olika ljussättare har olika specialiteter. Olika specialiseringsområden kan vara exteriörbelysning och interiörbelysning. Inom interiörbelysning finns ytterligare specialområden som alla kräver sin unika kunskap exempelvis belysning av konst, hemmiljöer, kontor, butiker mm.